top of page

Grupa robocza                   Time Loop Solution

Bildschirmfoto 2021-11-08 um 17.21.04.png

HOLISTIC 

Produkty i naturalne rozwiązania

 

W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo wiele

produkty wspierające, które służą jako mediatorzy

dla naszego systemu ciało-umysł-duch.

 

Nasze produkty towarzyszą Ci holistycznie w drodze do lepszej siły i jakości życia.

 

Opierają się one na wiedzy i holistycznych odkryciach, które w ostatnich dziesięcioleciach są coraz częściej potwierdzane przez nauki alternatywne.

 

Większość z nich działa wielowymiarowo, tzn. nie tylko na ciało, ale również pozytywnie na równowagę energetyczną (meridiany, czakry, aurę), uczucia i myśli.

 

Produkty zdrowotne & holistyczne systemy dla:

 

Utrzymanie zdrowia

Wspomaganie procesów leczniczych

Wzmocnienie Twojej witalności i siły życiowej

Poszerzanie świadomości

Poprawa zdolności umysłowych

Ochrona przyrody

 

Nasza gwarancja zaufania dla Ciebie:

Oferujemy Państwu tylko te produkty, które osobiście przetestowaliśmy i sprawdziliśmy wraz z naszymi duchowymi przyjaciółmi, które spełniają nasze wysokie standardy jakości i skuteczności, i których używamy również w naszym własnym życiu!

 

Źródło zaopatrzenia tutaj:

 

Ze względu na naszą obecną sytuację prawną, która opiera się na bardzo ograniczonym światopoglądzie naukowym i materialnym, nie możemy niestety informować o naszych produktach w sposób holistyczny. Zrzeszenie Socjalnych Warsztatów Zawodowych w Berlinie podjęło się ostrzegania przed wszystkimi stwierdzeniami, których nie da się udowodnić zgodnie z oficjalną nauką.

 

Źródło zaopatrzenia

HOLISTIC

Produkty i naturalne rozwiązania

Start

O nas

Wiadomości z Corony

Technika koloidalna

Rozwiązania

Prywatność

FAQ

Kontakt

 

Więcej

Konsorcjum Rozwiązań Pętli Czasowej -

Time Loop Solution

SiriSana Pyramide_edited.jpg
Wasserfall

In unserem Online-Shop finden Sie viele
unterstützende Produkte, die als Vermittler
für unser Körper-Geist-Seele-System dienen.


Unsere Produkte begleiten Sie ganzheitlich zu einer besseren Kraft und Lebensqualität.


Diese basieren auf dem Wissen und ganzheitlichen Erkenntnissen, die in den letzten Jahrzehnten auch immer mehr von alternativen Wissenschaften bestätigt wurden.

 

Die meisten wirken multidimensional, d.h. nicht nur auf den Körper, sondern auch positiv auf den Energiehaushalt (Meridiane, Chakren, Aura), die Gefühle und die Gedanken.

Gesundheitsprodukte & Ganzheitliche Systeme zur:

  • Erhaltung Ihrer Gesundheit

  • Unterstützung von Heilprozessen

  • Stärkung Ihrer Vitalität und Lebenskraft

  • Erweiterung des Bewusstseins

  • Verbesserung Ihrer geistigen Fähigkeiten

  • Schutz der Natur


Unsere Vertrauensgarantie für Sie:
Wir bieten Ihnen nur Produkte an, die wir persönlich getestet und mit unseren geistigen Freunden genau unter die Lupe genommen haben, die unsere hohen Ansprüche an Qualität & Effektivität erfüllen, und die wir auch in unserem eigenen Leben anwenden!

Bezugsquelle hier:


Aufgrund unserer heutigen Rechtslage, die auf einem sehr eingeschränkten wissenschaftlichen und materiellen Weltbild basiert, dürfen wir über unsere Produkte leider nicht ganzheitlich berichten. Der "Verband Sozialer Wettbewerb e.V." in Berlin hat es sich zur Aufgabe erklärt, sämtliche Aussagen, die nach offizieller Wissenschaft nicht beweisbar ist, abzumahnen.

Goldene Stahlplatte
bottom of page