top of page

Grupa robocza                   Time Loop Solution

Bildschirmfoto 2021-11-08 um 17.21.04.png

Zastrzeżenie i uwagi dotyczące kwestii medycznych

Na timeloopsolution.com NIE znajdziesz żadnych obietnic uzdrowienia lub zdrowia, a jedynie empiryczne wartości. Proszę zwrócić uwagę na to zastrzeżenie zdrowotno-medyczne.

 

Ewentualne niedogodności lub szkody wynikające z korzystania z produktów wymienionych na tej stronie, które są oparte na informacjach podanych na tej stronie, nie zobowiązują timeloopsolution.com i jej autorów do jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

Nasze teksty nie mogą być rozumiane i wykorzystywane jako podstawa do samodzielnego diagnozowania lub do rozpoczęcia, zmiany lub zakończenia leczenia chorób. Nie zastępują one w żaden sposób profesjonalnej porady udzielonej przez lekarza lub farmaceutę. W przypadku dolegliwości lub pytań dotyczących zdrowia, należy zawsze skonsultować się z lekarzem, któremu ufasz.

 

Zawartość tej strony internetowej, której jedynym celem jest dostarczanie informacji i dokształcanie, jest ogólnie dostępna i została opracowana z najwyższą starannością. Oferent tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność i/lub kompletność udostępnionych tekstów/treści. Treść naszych tekstów nie jest przeznaczona do celów reklamowych i nie stanowi rekomendacji dla wymienionych/opisanych w każdym przypadku procedur diagnostycznych, leków lub terapii.

 

Ogólne informacje na tematy medyczne:

 

1. prezentowane tu treści służą wyłącznie jako neutralna informacja. Nie rościmy sobie prawa do zastąpienia porady lekarza lub farmaceuty. Wręcz przeciwnie: wyraźnie zachęcamy do ich poszukiwania.

 

2. w żadnym wypadku nie wykorzystywać uzyskanych informacji do niezależnych i niesprawdzonych celów diagnostycznych lub do leczenia, wyleczenia lub zapobiegania chorobom.

 

3. nie wykorzystywać go jako podstawy do samodzielnego diagnozowania lub do rozpoczynania, zmieniania, a nawet zaprzestania leczenia objawów lub chorób.

 

Produkty SiriSana są oferowane jako suplement diety i w żaden sposób nie zastępują przepisanych leków, nie powinny być stosowane w czasie ciąży i karmienia piersią. Ponownie: przed rozpoczęciem przyjmowania lub stosowania skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

5. Wszystkie przedstawione tu teksty nie roszczą sobie prawa do kompletności, nie można też zagwarantować ich aktualności, dokładności i (naukowej) równowagi.

 

Informacje te zostały starannie opracowane, jednak w żaden sposób nie zastępują one profesjonalnej porady lekarza lub farmaceuty.

 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdrowotnych lub w przypadku wystąpienia dyskomfortu lub nietolerancji podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację tych informacji, za oceny i diagnozy na ich podstawie.

 

9. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody, niedogodności lub skutki uboczne wynikające z wykorzystania i zastosowania przedstawionych tu informacji lub produktów.

 

W skrócie:

 

Jesteś odpowiedzialny za siebie.

 

Dlatego należy się dobrze i dokładnie poinformować.

Gepard
bottom of page